Declaració d' accessibilitat web

Advertising & Domain, S.L. s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d' accessibilitat s' aplica a http://www.aidcreativos.com

SITUACIÓ DE COMPLIMENT
Aquest lloc web està plenament conforme amb el RD 1112/2018.

CONTINGUT NO ACCESSIBLE
Tot el contingut és accessible.

PREPARACIÓ DE LA PRESENT DECLARACIÓ D' ACCESSIBILITAT
Aquesta declaració va ser preparada el 26 de febrer de 2024.

El mètode emprat per al desenvolupament de la declaració ha estat una autoavaluació realitzada per nosaltres mateixos.

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE
Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com, per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web
  • Transmetre altres dificultats d' accés al contingut
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web

 

A través del correu administracion@aidcreativos.com.

Pot presentar:

  • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
  • Una sol·licitud d'informació accessible relativa a:
    1. Continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix l'article 3, apartat 4.
    2. Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d' accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

 

En la sol·licitud d'informació accessible, s'ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima. Les comunicacions, queixes i sol·licituds d'informació accessible seran rebudes i tractades per Advertising & Domain, S.L.

PROCEDIMENT D' APLICACIÓ
En cas de no veure' s ateses les sol.licituds, podrà dirigir una comunicació a administracion@aidcreativos.com, dirigida en atenció a la Direcció de l' organització.